2022 SectionalsAwardsMiddle SchoolVarsity and JV BoysVarsity and JV Girls